Отговорността на производителите на ваксини против COVID-19

В рамките на ЕС теоретична възможност да бъде съден производителят за вреди съществува, за разлика от САЩ и до голяма степен и Великобритания В настоящото изложение ще се спра върху някои от основните аспекти на отговорността на производителите на ваксини против Covid-19 спрямо потребителите на ваксините, като фокусът е върху Прочетете повече…