Правна кантора Пенев

За нас

Правна кантора Пенев предоставя правни услуги на чуждестранни и български клиенти, с акцент върху корпоративния бизнес. Стремим се да установим дългосрочни отношения със специално внимание към всеки клиент, но също така успешно се справяме и с всеки отделен случай, отнесен до нас. Нашите услуги включват квалифицирана юридическа помощ в рамките на основните правни сфери като търговско и дружествено право, сделки с недвижими имоти и различни административни и граждански казуси. Имаме удоволствието да Ви предложим също правно обслужване в по-специфични области като възобновяемите енергийни източници и обществените поръчки, както и зашита на вашите права в условията на извънредни обстоятелства като настоящата Covid-19 пандемия.

За да може предоставяното от нас обслужване да има наистина комплексен характер, ние поддържаме добри отношения със счетоводни и данъчни експерти, както и с уважавани нотариуси и съдебни изпълнители. Същевременно като ключова част от нашия ангажимент да задоволим изцяло нуждите на нашите клиентите поддържаме професионални връзки с международни правни кантори. Вярваме в сътрудничеството на всички нива и в положителната нагласа, нашите усилия са посветени на това да отговорим успешно на изискванията на динамичната бизнес и правна среда.

Последни новини и публикации

„За обществения интерес“ – статия във в. „Труд“

Всяко криене на информация, всякакви лобистки клаузи в полза на мултимилиардни корпорации, всяка форма на държавно насилие срещу индивида и общността са всичко друго, само не и действия в защита на обществения интерес.