nogreenpass

Жалба срещу Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването за зелените сертификати

Жалбата се внася в Административен съд – София град, в два екземпляра, самостоятелно или от пълномощник. Може да пратите жалбата по пощата или с куриер. Добре е писмото да е…